ตราด /สั่งตรวจเข้มเรือประมงทุกลำเทียบท่าตราด หลังสมุทรสาครเจอโควิด

ตราด /สั่งตรวจเข้มเรือประมงทุกลำเทียบท่าตราด หลังสมุทรสาครเจอโควิด
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา วันที่ 21 ธันวาคม 63

ข่าว นายพีระ การุญ นายอำเภอคลองใหญ่ นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปตรวจเข้มท่าเทียบเรือประมงทั้ง 3 ท่า ในตำบลหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ทั้งทหาร ตำรวจน้ำ ตรวจคนเข้าเมืองคลองใหญ่ ประมง ฝ่ายปกครองอส.อ.คลองใหญ่ และผู้ใหญ่บ้าน หลังนายภิญโญ ประกอบผล ผวจ.ตราด สั่งการให้ ศรชล.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และศูนย์ปีโป้ในแต่ละพื้นที่ในจ.ตราด เข้าทำการ สแกนเรือประมงที่จะเดินทางเข้ามายังพื้นที่จ.ตราด และเข้าเทียบท่าเรือประมง พื้นที่อําเภอคลองใหญ่อย่างเข้มงวด และโดยเฉพาะเรือประมงที่มาจากจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงจากการติดเชื้อโรคโควิค-19โดยหน่วยงาน สาธารณสุข ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ประมงอำเภอ ตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจน้ำ ปลัดอําเภอ ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกอาสารักษาดินแดนคลองใหญ่
ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจเข้มตามท่าเรือในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ ได้รับความร่วมมือ จากแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างดี นายอําเภอคลองใหญ่ ยังสั่งการให้ประมงอําเภอคลองใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวอีกครั้งต่อไปเพื่อความปลอดภัยจากไวรัสโควิด 19 พร้อมตักเตือนผู้ประกอบการขนส่งสินค้าประมงไปยังสถานที่ต่างๆที่มีกลุ่มเสี่ยงต้องมีการป้องกันอย่างเข้มงวดพบเบาะแสกลุ่มเสี่ยงแจ้งในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชม.และโรงพยาบาลคลองใหญ่ก็ได้มีการวางมาตรการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงจากกลุ่มแรงงานต่างด้าวเรือประมงและแรงงานทั่วไปด้วย
ในส่วนพื้นที่ชายแดนที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทั้งช่องทางถาวรและช่องทางธรรมชาติ ทางจังหวัดตราดและทหารนายวิกโยธินก็ได้ทำการตรวจสอบและเข้าไปตรวจเยี่ยมพื้นที่และช่องทางแต่ละแห่งและกำชับให้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดอยู่แล้ว ซึ่งในช่วงวันหยุด 4 วัน

ที่ผ่านมาก็ได้มีการดำเนินการไปทั้งหมดแล้วส่วนในวันนี้ทาง นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ได้นําหน่วยงานในพื้นที่ออกตรวจสอบติดตามท่าเรือประมงพาณิชย์ในพื้นที่ตําบลหาดเล็กทั้ง 3 ท่าเรือ กําชับหน่วยงานตรวจสอบอย่างเข้มงวด เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงจากการติดเชื้อโรคโควิค-19 ที่เกี่ยวข้องการขนส่งออกไปโดยมีหน่วยงาน สาธารณสุข ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ประมงอำเภอ ตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจน้ำ ปลัดอําเภอ ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกอาสารักษาดินแดนคลองใหญ่ เข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจเข้มตามท่าเรือในการลงพื้นที่ตรวจสอบท่าเรือในพื้นที่แรงงานต่างด้าวให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามนายอําเภอจะได้สั่งการณ์ให้ประมงอําเภอลงตรวจสอบแรงงานต่างด้าวอีกครั้งต่อไปเพื่อความปลอดภัยพร้อมตักเตือนผู้ประกอบการขนส่งสินค้าประมงไปยังสถานที่ต่างๆที่มีกลุ่มเสี่ยงต้องมีการป้องกันอย่างเข้มงวดพบเบาะแสกลุ่งเสี่ยงแจ้งในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชม.หรือแจ้งในพื้นที่นั้นๆที่อาศัยอยู่ แจ้งกํานัน ผู้ใหญ่บ้านและโรงพยาบาลคลองใหญ่ก็ได้มีการวางมาตรการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยจากกลุ่มแรงงานต่างด้าวเรือประมงและแรงงานทั่วไป

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด