รมว.สุชาติ’ ส่ง ‘ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ลงพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี ติดตามการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน

‘รมว.สุชาติ’ ส่ง ‘ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ลงพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี ติดตามการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน
‘รัฐมนตรีสุชาติ’ มอบหมายให้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน รับฟังสภาพปัญหา ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านแรงงาน พร้อมติดตามการจ้างงานคนไทยมีงานทำ และการพัฒนาฝีมือแรงงาน (Upskill)

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถึยร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ร่วมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยมราชการ เพื่อประชุมติดตามการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี

และรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานที่สำคัญ รวมถึงปัญหาอุปสรรคด้านแรงงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นายรณรงค์ นครจินดา) ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ นายสุรชัย ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมบูธภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี อาทิ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การส่งเสริมกลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบ การจ้างงานคนไทยมีงานทำ เป็นต้น
จากนั้น ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ยังได้ตรวจเยี่ยม พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจาโนเม่ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) และการพัฒนาฝีมือแรงงาน (Upskill)

/////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์ 087-8789225ปราจีนบุรี