หอการค้าจังหวัดนนทบุรี หอการค้าไทยและธนาคารกสิกรไทย ร่วมเสริมสร้าง สิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกหอการค้าทั่วประเทศ เพื่อเข้าสู่การชำระเงินผ่านระบบล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการ บัตรสมาชิกหอการค้าและป้ายของดีจังหวัด

หอการค้าจังหวัดนนทบุรี หอการค้าไทยและธนาคารกสิกรไทย ร่วมเสริมสร้าง สิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกหอการค้าทั่วประเทศ เพื่อเข้าสู่การชำระเงินผ่านระบบล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการ บัตรสมาชิกหอการค้าและป้ายของดีจังหวัด

วันนี้( 21 ก.ย.65 ) ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี หอการค้าจังหวัดนนทบุรี หอการค้าไทยและธนาคารกสิกรไทย ร่วมเสริมสร้าง สิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกหอการค้าทั่วประเทศ เพื่อเข้าสู่การชำระเงินผ่านระบบล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการ บัตรสมาชิกหอการค้าและป้ายของดีจังหวัด โดยร้านค้าเข้าโครงการฯ จะเป็นผู้ประกอบการประเภท ร้านอาหาร ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมร้านค้า และสถานประกอบการร้านของดี ของอร่อยในจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และสร้างความมั่นใจในคุณภาพ ตลอดจนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นในจังหวัด หอการค้าจังหวัดนนทบุรีจึงได้คัดเลือกร้านอาหาร เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงเตือนกันยายน 2564 – เดือนสิงหาคม 2565

จำนวน 11 ร้านค้า โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธาน มอบป้ายของดีจังหวัดนนทบุรี ให้แก่ร้านค้าดังกล่าว ประกอบด้วย
1. ร้านรัชน์ขนมจีน 4 ภาค
2. ร้าน crepes a day
3. ร้าน Duo Cucina
4. กระท่อมเห็ด คาเฟ่
5. ร้าน bake me tender
6. ร้าน Tw crispy
7. ก๋วยเตี๋ยวต้มยำกากหมู
8. ร้าน The Pit Master
9. ร้านภิรมย์ชมนา
10. ก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้ต้อย
11. ร้านห่านฮ่องเต้