ประชุมทีมที่ปรึกษานครนายก

ประชุมทีมที่ปรึกษานครนายก

วันที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายนิพนธ์ ชื่นตา ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมที่ปรึกษาและคณะทำงานด้านการเมืองภาคประชาชนจังหวัดนครนายก กลุ่มภาคตะวันออก ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานประธานที่ปรึกษาฯ อำเภอเมืองนครนายก เพื่อมอบนะโยบายการทำงาน

มีนายวัชรินทร์ ศรีสวย หัวหน้าสำนักงานฝ่ายเลขาฯ นายนิพนธ์ฯ ได้ชี้แจงแนวทางการทำงานและอำนาจหน้าที่การทำงาน และการเสนอรายชื่อแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานเพิ่มเติ่มแต่ละจังหวัด ทุกคนต้องมีประวัติส่วนตัวที่ชัดเจน ติดรูป 1 นิ้ว มีบัตรประชาชน และความรู้ความสามารถในด้านไหน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา และใช้งานคนให้ถูกทาง

นายบรรหาร บุญเขต ประธานที่ปรึกษาและคณะทำงานด้านการเมืองภาคประชาชน ภาคเหนือตอนล่าง ผู้ติดตามนายนิพนธ์ ชื่นตา ได้กล่าวขอบคุณคณะที่ประษาและคณะทำงานฯ จ.นครนายก ที่เสียสระเวลามาร่วมกันทำงานด้านจิตอาสาโดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆให้ ตำแหน่งที่แต่งตั้งนี้ ต้องพูดตามตรงว่ามาจากฝ่ายข้าราชการการเมืองเป็นของพรรคการเมือง ผมและคณะเป็นสมาชิกของพรรคพลังท้องถิ่นไท ซึ่งมีนายชัชวาลย์ คงอุดม (ชัชเตาปูน) เป็นหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท นายนิพนธ์ ชื่นตา เป็นรองเลขาธิการพรรค นายวัชรินทร์ ศรีสวย เป็นสมาชิกพรรค การทำงานของที่ปรึกษาและคณะทำงานก็ว่ากันไป งานเรื่องของงานมหาดไทย ก็ว่าไป ส่วนภารกิจงานของพรรคพลังท้องถิ่นไท ก็ว่ากันไป ท่านใด้ที่จะร่วมอุดมการณ์ทางการเมืองก็มาทางพรรคก็ได้ ใครจะทำงานด้านมหาดไทยก็ทำกันไป เราทำงานด้วยกันได้ทั้ง 2 แนวทาง