จ.ราชบุรี/มณฑลทหารบกที่16จ.ราชบุรีจัดงานวันพร้อมญาติทหารใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๑

จ.ราชบุรี/มณฑลทหารบกที่16จ.ราชบุรีจัดงานวันพร้อมญาติทหารใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๑

เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย. ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. มทบ.๑๖ จัดงานวันพร้อมญาติทหารใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๑ โดยมี พล.ต.นิธิศ เปลี่ยนปาน ผบ.มทบ.๑๖ เป็นประธานฯพร้อมราชการทหารชั้นผู้ใหญ่และญาติทหารใหม่ให้การต้อนรับมีการปฏิบัติการสาธิตการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าและท่าอาวุธการพูดความในใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่ได้เข้ารับการฝึกในห้วงที่ผ่านมา
การแสดงมุทิตาจิตด้วยการนำพวงมาลัยมอบให้กับญาติทหารใหม่ที่มาเยี่ยมร่วมรับประทานอาหารกับญาติและผู้บังคับบัญชา โดยมี มว.ดย.มทบ.๑๖ ให้ความบันเทิงผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน