ร้อยเอ็ด… เที่ยวชมวิถี 5 หมู่บ้าน ของดีเมือง” ๑๐๑” ครบที่เดียว ที่…โรบินสันร้อยเอ็ด.

ร้อยเอ็ด…
เที่ยวชมวิถี 5 หมู่บ้าน ของดีเมือง” ๑๐๑” ครบที่เดียว ที่…โรบินสันร้อยเอ็ด.

*วันนี้ 20 ก.ย. 2562 ณ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด. เลขที่ 137 หมู่ที่ 3 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผวจ.มอบหมายให้นายดำรงค์ ศิริวิชย อิ่มวิเศษ รองฯ ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็น”โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม “นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสเสน่ห์ของชุมชน ด้านสถานที่ อาหาร วิถีชีวิตพร้อมผลิตภัณฑ์ต่างqจากชุมชนประกอบไปด้วย
**1.บ้านโนนใหญ่ ม.1 ต.คำผอุง อำเภอโพธิ์ชัย จากตัวจังหวัด 65 กม ถนหมายเลข รอ.4026. ถิ่นไดโนเสาร์ ชมทิวทัศน์ภูผางาม หอมมวลมาลย์ดอกไม้ป่าในดงแม่เผต
2.บ้านดงเย็น (เมืองขอมโบราณ) ม.4 ต.เด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี สถานที่ท่องเที่ยว บ่อพันขัน บ่อน้ำขนาด กว้าง 6 นิ้วลึก 12 นิ้ว ชาวบ้านถิ่นนี้มีความเชื่อว่า สถานที่นี้คือ พระโมคคัลลาส์เสด็จลงมาปราบพยานาค เมื่อคราวขึ้นสู้กับนกอินทรีย์
3.บ้านปาน ม.6 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร ชุมชนชวนเที่ยวเนืองจากมีความหลากหลายทั้งทางวัฒนธรรม อาหารท้องถิ่น เมนูที่แสนอร่อยใครมาต้องชิม!!!
4.บ้านหนองบัวดอนต้อน ม.8 ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย สถานที่ท่องเที่ยว “ต้นยางหิน 2,000 ปี “ห่างจากจังหวัดประมาณ 85 กม.ถนนทางหลวงจังหวัด ร้อยเอ็ด -สุวรรณภูมิ
5.บ้านป่ากุง ม.11 (วิถีธรรมะปฎิบัติบูชา) ต.ศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ สถานที่ท่องเที่ยว มณฑปเจดีย์ หลวงปู่ศรีมหาวิโร เจดีย์หินทราย(แบบจำลอง บรมพุทโธ) โบสถ์เก่าโบราณ
***โครงการหมู่บ้าน “OTOPเพื่อการท่องเที่ยว” เป็นการเชื่อมโยงสินค้า OTOP ที่สะท้อนอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตในท้องถิ่น คนร้อยเอ็ด เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน รวมพลังชุมชนในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคม (พาเลาะ-พาเล่น-ร้อยเอ็ด…จบในที่เดียว)มาเด้อนางเอ๋ยคำเอ่ยอ้ายจิพานางเลาะ……

ดำเนิน พรมไชยา/ภาพ-ข่าว