ชาวสวนผลไม้ปลื้ม ยิ้มรับรายได้ หลังผู้ว่านราฯ เปิดเที่ยว ปฐมฤกษ์ลองกองเที่ยวแรก จำหน่ายทั่วประเทศ

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ชาวสวนผลไม้ปลื้ม ยิ้มรับรายได้ หลังผู้ว่านราฯ เปิดเที่ยว ปฐมฤกษ์ลองกองเที่ยวแรก จำหน่ายทั่วประเทศ

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะเดินทางไปตรวจ เยี่ยมศูนย์คัดแยกลองกองผลไม้ชุมชนอำเภอศรีสาครจ.นราธิวาส พร้อมเปิดปฐมฤกษ์รถขนลองกองเที่ยวแรก จากนราธิวาส เดินทางมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครกว่า3ตัน

สำหรับศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน อำเภอศรีสาคร เป็นศูนย์คัดแยกลองกองแรกของจังหวัดนราธิวาสในการเปิดรวบรวม ลองกอง รอบแรกมีเป้าหมายในการขนส่งกว่า 3 ตัน พร้อมนำลองกองคุณภาพดีที่สุดจากแปลงใหญ่ลองกอง ศรีสาครเพื่อนำไปจำหน่ายที่ในหลายพื้นที่ รวมถึงห้างเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ ,คลองผดุงกรุงเกษม ,ตลาดอตก. ,กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังส่งไปจำหน่ายยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือจังหวัดนครพนม มุกดาหารและสกลนคร และตลาดอื่นๆ เพื่อกระจ่ายผลไม้ลองกองตามฤดูการของกลุ่มชาวเกษตรกรส่งออกไปจำหน่ายทั่วประเทศ เนื่องจากผลไม้ลองกองปีนี้มีปริมาณมากกว่าปีที่ผ่านมากว่า2เท่าตัวราคาจำหน่าย คัดแยก เกรดA ราคา40บาทเกรดB ราคา35บาทและเกรดCราคา25บาท พร้อมบรรจุกล่องอย่างสวยงาม

โดยตลอดทั้งวันได้มีเกษตรกรชาวสวนผลไม้กองลองได้ทยอยนำลองกองมาส่งยังศูนย์คัดแยกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างรอยยิ้ม สร้างรายได้ให้กับชาวสวนผลไม้เป็นจำนวนมาก

ทางด้านนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการเตรียมการรับสถานการณ์ผลผลิตลองกอง ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อม โดยประสานด้านของตลาดทั้งการขนส่งผ่านรถไฟ รถยนต์และสายการบิน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ในการกระจายสินค้าการเกษตร ให้กับพี่น้องเกษตรกรตัวอย่างเช่น ผู้โดยสารเครื่องบินสามารถนำสัมภาระลองกองติดตัวขึ้นเครื่องจากเดิม 20 กก. เป็น 40 กก. คาดว่าจะสามารถระบายลองกอง กว่า 13,667 ตัน สู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ ที่ต้องการลองกองคุณภาพจากนราธิวาสโดนตรง ได้ไปจนถึงเดือนตุลาคม 2562