ชลบุรี – วุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะส่วนราชการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ สว.พบประชาชนฯ พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนเกาะสีชัง

ชลบุรี – วุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะส่วนราชการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ สว.พบประชาชนฯ พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนเกาะสีชัง

ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี นายชาญวิทย์ ผลชีวิน นางวิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก และรองศาสตราจารย์ ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลตำบลเกาะสีชัง เกี่ยวกับการจัดเตรียมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และโครงการช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

เพื่อเตรียมความพร้อมและดูสถานการณ์จัดโครงการฯ ในเดือนกรกฎาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเกาะสีชัง พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนชาวเกาะสีชัง ที่ได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์ COVID-19 โอกาสนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้นำถุงยังชีพ จำนวน 150 ชุด และข้าวสาร จำนวน 100 ชุด มอบให้แก่ประชาชนเกาะสีชัง ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

# สมชาย แก้วนุ่ม ภาพ-ข่าว รายงานจากเกาะสีชัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี