พะเยา กลุ่มศิษย์เก่า พค.14 จัดตั้ง “ตู้ปันสุข” แบ่งปันน้ำใจ ผู้ให้อิ่มใจ ผู้รับอิ่มท้อง

พะเยา กลุ่มศิษย์เก่า พค.14 จัดตั้ง “ตู้ปันสุข” แบ่งปันน้ำใจ ผู้ให้อิ่มใจ ผู้รับอิ่มท้อง

วันที่ 20 พ.ค. 63 ร้อยตำรวจตรีเทียนชัย หน่อคำบุตร ประธานรุ่นศิษย์เก่า พค.14 พร้อมด้วยเพื่อนร่วมรุ่นทำการจัดตู้ปันสุขให้กับชาวบ้านในชุมชนและผู้ผ่านไปมาโดยจัดตั้งตู้ไว้ที่จินดาเพลสบริเวณสามแยกแม่ต๋ำสายใน ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
กลุ่มศิษย์เก่า พค.14 นำทีมโดย ร้อยตำรวจตรีเทียนชัย หน่อคำบุตร ประธานรุ่นศิษย์เก่า พค.14 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือคนพะเยาที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19

ไม่สามารถประกอบอาชีพในช่วงนี้ จัดตั้ง “ตู้ปันสุข ให้คนในชุมชนได้มาหยิบอาหารหรือของใช้ที่จำเป็น เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังเป็นการแบ่งปันน้ำใจจากผู้ที่มีกำลังพอที่จะช่วยเหลือ ให้ได้นำสิ่งของต่าง ๆ ที่อยากแบ่งปันมาใส่ตู้ปันสุขนี้ได้ ด้วยความตั้งใจของกลุ่มศิษย์เก่า พค.14 หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมี ใส่ตู้แบ่งคืน” โดยตู้ปันสุข จะตั้งอยู่ที่ จินดาเพลสบริเวณสามแยกแม่ต๋ำสายใน ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อีกทั้ง ความร่วมมือครั้งนี้ของกลุ่มศิษย์เก่า พค.14 สะท้อนพลังน้ำใจของทุกคน ที่ตระหนักถึงผลกระทบของวิกฤตในครั้งนี้ และรณรงค์ให้ทุกคนมาร่วมเป็นทั้งผู้ให้ และผู้รับ ช่วยกันดูแลตู้ปันสุข และสู้ภัยโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน