ตำรวจร่วมผู้ใจบุญแจกอาหารให้ชาวบ้าน

อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์. ข่าว
ตำรวจร่วมผู้ใจบุญแจกอาหารให้ชาวบ้าน

21 พฤษภาคม. 2563 เวลา 0600น
ตามนโยบาย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ซึ่งให้มีโครงการ “รับอาหารฟรีครับ” จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวันนี้ 20 พ.ค.2563 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ก่ำแก้ว สุยาติ ผกก.สภ.ฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สจ.สงบ กันทะแก้ว , พ.ต.ท.ธนพงศ์ ไสยะพันธ์,นางจันทร์เพ็ญ สุยาติ ประธานแม่บ้านตำรวจ สภ.ฮอด , ข้าราชการตำรวจ, คณะแม่บ้านตำรวจ ร่วมโครงการรับอาหารฟรีครับของตำรวจภูธรฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และได้การสนับสนุนถุงยังชีพจาก อบจ.เชียงใหม่ โดย สจ.สงบ กันทะแก้ว เป็นผู้ประสานติดต่อนำมาร่วมแจกจ่ายชาวบ้านในพื้นที่ การแจกจ่ายเน้นผู้ป่วยติดเตียงและคนชราหรือที่ขาดคนดูแลเป็นหลัก จำนวน 5 หมู่บ้านประกอบด้วยบ้านหางดง บ้านแม่ทัง บ้านท่าหิน บ้านผาแตน และบ้านโค้งงาม ต.หางดง รวมจำนวน 100 ราย

มีผู้สนับสนุนในกาดำเนินโครงการ นายสงบ กันทะแก้ว ส.อบจ.เชียงใหม่ อ.ฮอด นายคณิต อิรนพไพบูลย์ ผจก.ร้านทวิภัณฑ์ฮอด/ ประธาน กต.ตร.สภ.ฮอด
นายสมศักดิ์ คุณดุจเดือน ถนอมเสียง ประธาน กต.ตร.สภ.พร้าว นายธเนศ โกฎิคำลือ นายกเทศบาลบ้านตาล นายวิเชียร นางส้มลิ้ม นันตะสิน กต.ตร.สภ.แม่อาย นายรื่น นางเสาวนีย์ พ่วงพลับ ที่ปรึกษา กต.ตร.สภ.แม่อาย นายบุญส่ง นางศรีนวล ดวงดี ร้านดวงดีอะหลั่ยยนต์ และ นายหาญ ทาทำ
ได้ร่วมสมทบทุนจัดอาหารแจกฟรีให้กับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ต้านการแพร่ระบาดของโควิด19 ถึงแม้ว่าสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคจะลดลงและในพื้นที่ไม่มีการติดเชื้อแต่ทางตำรวจภูธรฮอดก็ยังช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ