ศรีสะเกษ !! มอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ที่อำเภอขุขันธ์

ศรีสะเกษ !! มอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ที่อำเภอขุขันธ์

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ที่บ้านหนองคล้าใต้ บ้านเลขที่ 275 หมู่ที่ 14 ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดศรีสะเกษให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ที่อำเภอขุขันธ์ โดยมีนายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภอขุขันธ์ในฐานะกรมการมูลนิธิราชประชานุคราะห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้แก่นางเสริม รุ่งจิตร อายุ 88 ปี (เจ้าของบ้าน) ซึ่งเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 22.00 น. ได้เกิดเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 275 บ้านหนองคล้าใต้ หมู่ที่ 14 ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ทำให้บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง และทรัพย์สินอื่นๆ ได้รับความเสียหายด้วย มูลค่าความเสียหายประมาณ 40,000 บาท มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย คือ นายสุวิทย์ รุ่งจิตร อายุ 47 ปี

ได้รับบาดเจ็บ โดยถูกไฟลวกและไหม้ตามร่างกาย ปัจจุบันเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลขุขันธ์ ประกอบอาชีพเกษตรกร เป็นบุตรชายของ นางเสริม รุ่งจิตร อายุ 88 ปี (เจ้าของบ้าน) ประกอบอาชีพเกษตรกร รายได้ต่อเดือน 4,000 บาท ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 1 ครัวเรือน 2 คน และในวันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานกรรมการมูลนิธิประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด ได้อนุมัติเงินในการจัดซื้อสิ่งของดำรงชีพเบื้องต้นบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้และมีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประกอบด้วย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบเงิน จำนวน 3,000 บาท สิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ มอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ประสบภัย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหา ทางสังคมกรณีฉุกเฉินแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 6,000 บาท สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ มอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ต่อไป

************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ