จังหวัดศรีสะเกษมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ที่อำเภอกันทรารมย์

จังหวัดศรีสะเกษมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ที่อำเภอกันทรารมย์

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ที่บ้านเกาะ ม.18 ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ให้แก่นายทองหล่อ เสนาภักดิ์ อายุ 65 ปี โดยมีนายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอกันทรารมย์ และนายบุญประสงศ์ นวลสายย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 11.00 – 13.00 น. ทำให้ที่อยู่อาศัย โรงเรือน คอกสัตว์ได้รับความเสียหายทั้งหลัง มูลค่าความเสียหายประมาณ 400,000.- บาท

ส่งผลทำให้สมาชิกที่อยู่อาศัยได้รับความเดือดร้อน จำนวน 2 คน ซึ่งนายทองหล่อ เสนาภักดิ์ อายุ 65 ปีเจ้าของบ้าน ประกอบอาชีพเกษตรกรและรับจ้างทั่วไป มีรายได้ต่อเดือนไม่แน่นอน และนางกันหา เสนาภักดิ์ อายุ 66 ปี เป็นภรรยาเจ้าของบ้าน ได้รับบาดเจ็บโดยถูกไฟลวกและไหม้ตามร่างกาย ปัจจุบันยังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ ประกอบอาชีพแม่บ้านและรับจ้างทั่วไป รายได้แต่ละเดือในไม่แน่นอน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 1 ครัวเรือน 2 คน นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประกอบด้วย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบเงินจำนวน 3,000 บาท สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 6,000 บาท และมีหน่วยงานมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย ประกอบด้วย ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ มอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย สำนักงาน ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ และชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นในครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้แก่ผู้ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้

************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ