จ.ราชบุรีมอบอุปกรณ์การแพทย์และเงินช่วย รพ. 11แห่ง พร้อมด้วยหน่วยงานทหารกองพลพัฒนาที่ 1 และจิตรอาสาจ.ราชบุรีสู้โควิด 19.

จ.ราชบุรี/ขอบจ.ราชบุรีมอบอุปกรณ์การแพทย์และเงินช่วย รพ. 11แห่ง พร้อมด้วยหน่วยงานทหารกองพลพัฒนาที่ 1 และจิตรอาสาจ.ราชบุรีสู้โควิด 19.

เมื่อวันที่21เมษายน2563ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.จอมบึง จ.ราชบุรี นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วน จ.ราชบุรี พร้อมด้วย นายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายกอบจ.นายศักดิ์ชัย พิศาลผล เรขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและพล.ต.ไพรัตน์ โอฬารไพบูลย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 และคณะผู้บริหาร สมาชิก อบจ.

และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯมอบอุปกรณ์การแพทย์และเงินจำนวนหนึ่งให้แก่โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราช ตามโครงการร่วมให้กำลังใจบุคคลากรทางการแพทย์ต้านภัยต่อสู้วิกฤตไวรัสโควิด 19 ภายหลังจากจากมอบอุปกรณ์การแพทย์และเงินจำนวนหนึ่งนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี กล่าวว่า ขณะนี้ประชาชนได้รับผลกระทบกันมากโดยเฉพาะผู้ป่วยแบะบุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนักไม่มีเวลาได้พักผ่อนอีกทั้งต้องเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นโรคร้ายที่ยังไม่สามารถรักษาให้หายได้อีกทั้งบุคคลากรทางแพทย์ยังขาดอุปกรณ์ป้องกันจำนวนมาก อบจ.จึงได้ประสานกับสมาชิก อบจ.สละเงินเดือน 10 เปอร์เซ็น 4 เดือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมทุนทรัพย์ช่วยเหลือให้ครบทุกโรงพยาบาล11 แห่งทั้ง 10 อำเภอเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน