คนไทยในมาเลเซียทยอยเดินทางเข้าประเทศ มีผู้ลงทะเบียนวันที่ 3 ทั้งหมด 47 คน เดินทางมาจริงเพียง 17 คน มีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศา 2 คน

คนไทยในมาเลเซียทยอยเดินทางเข้าประเทศ มีผู้ลงทะเบียนวันที่ 3 ทั้งหมด 47 คน เดินทางมาจริงเพียง 17 คน มีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศา 2 คน ขณะผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียเผยว่า ผู้ลงทะเบียนเดินทางกลับส่วนใหญ่ไม่มีเงินค่าใบรับรองแพทย์ที่มีราคาสูง 20 – 60 ริงกิต รวบรวมเงินกันให้เพื่อนบางคนได้กลับประเทศ

วันที่ 20 เม.ย.63 บรรยากาศ ที่ด่านพรมแดนอำเภอเบตง จ.ยะลา เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เบตง เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข ตำรวจ ทหาร อส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด ในการคัดกรองผู้ที่จะเดินทางกลับเข้าประเทศไทยผ่านทางด่านพรมแดนเบตง เพื่อป้องกันไวรัสโควิด 19
สำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันที่ 3 ที่ด่านพรมแดนเบตงเปิดให้คนไทยที่อยู่ในประเทศมาเลเซียเดินทางกลับเข้าประเทศไทย โดยผ่านด่านพรมแดนเบตงมีผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://dcaregistration.mfa.go.th จำนวนทั้งสิ้น 47 คน หลังจากเจ้าหน้าที่เปิดด่านในเวลา 08.30 น. มีคนไทยที่อยู่ในประเทศมาเลเซีย ทยอยเดินทางเข้ามา เจ้าหน้าที่ก็ได้ปฎิบัติตามขั้นตอนที่วางไว้ คือ ตรวจสอบเอกสาร 1.หนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศ ที่สถานทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ ออกให้ ซึ่งผู้เดินทางต้องลงนามยินยอมรับเงื่อนไขการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วันในสถานที่กักตัวที่รัฐบาลกำหนด และ 2.ใบรับรองแพทย์ ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง โดยในใบรับรองแพทย์ต้องระบุข้อความ “Fit to Travel” และมีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง และตรวจสอบว่าได้มีการลงทะเบียนไว้หรือไม่ พร้อมซักถามประวัติ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากผู้ใดเอกสารไม่ครบ หรือไม่ได้ลงทะเบียนไว้ ก็จะไม่ได้เดินทางเข้าประเทศ

ซึ่งทุกขั้นตอนก็จะมีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด จนผู้ที่เดินทางกลับเข้ามาไม่สามารถใกล้ชิดผู้คน ญาติพี่น้องได้ เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด 19 ตามที่รัฐบาลกำหนด และในวันนี้ ทางเจ้าหน้าที่ทหารจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ได้นำเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติมาติดตั้ง ตรงบริเวณประตูทางเข้าอาคารตรวจหนังสือเดินทางด้วย
สำหรับผู้ที่เดินทางผ่านเข้าทางด่านพรมแดนอำเภอเบตงวันนี้ มีผู้ลงทะเบียนจำนวน 47 คน เดินทางเข้ามา 17 คน มี 2 คนที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศา เจ้าหน้าที่จุดคัดกรองจึงได้ประสานให้โรงพยาบาลเบตงมารับตัวไปดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียด ส่วนอีก 15 คน เจ้าหน้าที่ของอำเภอเบตง จัดรถมารับนำไปยังศูนย์อาคารนานาชาติ ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดไว้เพื่อคัดแยกว่ามีความประสงค์จะเดินทางไปจังหวัดไหน หากเป็นผู้ที่ภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอเบตงก็จะนำตัวไปกักไว้ที่ศูนย์สังเกตุการณ์การเริ่มป่วยอำเภอเบตง หากมีภูมิลำเนาอยู่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็จะไปกักตัวที่ศูนย์กักตัวจังหวัดนั้น ส่วนผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็จะถูกส่งตัวไปกักตัว 14 วัน ที่ศูนย์จังหวัดยะลา

โดยผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย เล่าว่า เดินทางไปเที่ยวมาเลเซีย แล้วกลับมาไม่ทัน จึงอาศัยอยู่บ้านเพื่อน หลังจากทราบว่าจะเปิดด่านให้เดินทางกลับ รู้สึกดีใจมาก จึงได้ลงทะเบียนออนไลน์ขอรับหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย ใช้เวลา 2-3 วัน กว่าจะผ่านระบบ วันแรกระบบล่ม เนื่องจากคนลงทะเบียนกันเยอะมาก แต่หลังการปรับปรุงระบบก็สามารถลงได้ทันที และขอแนะนำให้ลงหลังเที่ยงคืนระบบจะไม่ขัดข้อง ส่วนการขอใบรับรองแพทย์จากคลีนิคในประเทศมาเลเซียค่อนข้างยาก เนื่องจากทางคลีนิคไม่กล้าออกใบรับรองแพทย์ให้เกรงว่าเราจะเป็นผู้ติดเชื้อ หากออกให้แล้วทางคลีนิคจะเสียชื่อเสียง อีกทั้งราคาใบรับรองแพทย์ค่อนข้างแพงกับสถานการณ์เช่นนี้ ราคาเริ่มต้น 20 ริงกิต ถึง 60 ริงกิต แพงมากสำหรับคนที่มีเงินน้อยแต่อยากกลับไทย ซึ่งผู้ลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศ ส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยเพราะไม่มีเงินค่าใบรับรองแพทย์ บางราย ต้องรวบรวมเงินกันเพื่อให้เพื่อนบางคนได้ไปขอใบรับรองแพทย์ เพราะอยากให้ได้กลับบ้านโดยเร็ว

โยธิน ประชามติรัฐ อ.เบตง จ.ยะลา