ประธานคณะทำงานด้านการเมืองฯ ประชุมกับส่วนราชการเรื่องงบประมาณเครือข่ายป่าชุมชน 10 ล้านบาท

ประธานคณะทำงานด้านการเมืองฯ ประชุมกับส่วนราชการเรื่องงบประมาณเครือข่ายป่าชุมชน 10 ล้านบาท

วันที่ 20 เมษายน 2563 ผู้ตรวจการกระทรวงมหาดไทย นายกฤษณ์ คงเมือง อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประชุมทางไกลทางออนไลน์พร้อมด้วยนายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับป่าชุมชนพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ มีกำนันศักดา พิทักษ์ประทาน ประธานคณะทำงานด้านการเมืองถาคประชาชนภาคเหนือตอนล่าง 1 จ.เพชรบูรณ์ และประธานเครือข่ายป่าชุมจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายพนม ผลลอย คณะทำงานด้านการเมืองภาคประชาชนภาคเหนือตอนล่าง 1 จ.พิษณุโลก รองประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมด้วย เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณปี 2563 ซึ่งเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับงบประมาณสนับสนุนมา 10 ล้านบาท งบประมาณจำนวนนี้จะจัดสรรงบประมาณลงไปยังพื้นที่ 11 อำเภอเท่าๆกัน ประชุม ณ ห้องประชุมทับเบิก ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์