กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 โดย กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทัย กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยที่ 1 อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย จัดกำลังพล กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เข้าทำการซ่อมแซมบ้านประชาชน

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 โดย กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทัย กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยที่ 1 อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย จัดกำลังพล กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เข้าทำการซ่อมแซมบ้านประชาชน ผู้ประสบภัยจากเหตุพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ในพื้นที่หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ และหมู่ที่ 6 ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย จำนวน 3 หลังคาเรือน ซึ่งบ้านทั้ง 3 หลังนี้ อยู่ระหว่างการขึ้นโครงไม้ เพื่อเตรียมการมุงหลังคา

ซึ่งในพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย จำนวน 692 หลังคาเรือน ปัจจุบันได้ดำเนินการซ่อมแซม ไปแล้วกว่า 620 หลังคาเรือน คงเหลืออีก 71 หลังคาเรือนอยู่ระหว่างการดำเนินการ