มุกดาหาร วราวุธ นำทีม วันหยุดเราไม่หยุด ลุยแก้ภัยแล้งให้ชาวอีสาน

มุกดาหาร วราวุธ นำทีม วันหยุดเราไม่หยุด ลุยแก้ภัยแล้งให้ชาวอีสาน

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ 3 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเร่งแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องประชาชนและเกษตรกร สนองนโยบาย ทส. ยกกำลัง 2 บวก 4 ปฏิบัติงานเชิงรุก ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างทันท่วงที
โดยในช่วงเช้า รมว.ทส. ได้เดินทางไปเปิด โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ณ แหล่งน้ำหนองบ่อ-หนองแข้ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ซึ่งที่ผ่านมาแหล่งน้ำแห่งนี้มีลักษณะตื้นเขิน กรมทรัพยากรน้ำ จึงได้ดำเนินการขุดลอกเพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้มากกว่า 8 แสน ลบ.ม. ติดตั้งระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 310 วัตต์ จำนวน 16 แผง ในการช่วยเหลือประชาชนให้ได้มีน้ำกินน้ำใช้ 227 ครัวเรือน และแบ่งไปดูแลพื้นที่การเกษตรในชุมชนได้กว่า 470 ไร่ นอกจากนั้น ยังได้เดินทางไปติดตามความสำเร็จของโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรบ้านหนองเม็ก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการสำเร็จแล้ว จำนวน 4 บ่อ มีพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 600 ไร่ ทั้งนี้ ในปี 2565 นั้น ได้มีการวางแผนดำเนินโครงการเพิ่มเติม เพื่อเร่งช่วยพี่น้องเกษตรกรที่ยังขาดแคลนน้ำต่อไป
โอกาสนี้ รมว.ทส. ได้กล่าวขอขอบคุณนายกรัฐมนตรี และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาภัยแล้ง พร้อมกับกล่าวต่อพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาต้อนรับว่า “จากนี้ขอให้พี่น้องช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ดูแลป่าต้นน้ำให้ดี และปลูกพืชใช้น้ำน้อย เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่

จากนั้นในช่วงบ่าย รมว.ทส. ได้เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งเป็นการประชุมสัญจรนอกสถานที่ โดยใช้ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ในการนำเอาผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค รวมถึงความเดือดร้อนของประชาชนจากการลงพื้นที่จริง มาประชุมหารือกำหนดเป็นนโยบายในการทำงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความรวดเร็ว แก้ปัญหาของประชาชนได้ตรงความต้องการ และมีการทำงานที่เป็นเอกภาพตามนโยบาย “ทส. เป็นหนึ่งเดียว”

นอกจากนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้มอบเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่อยู่อาศัยแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 300,000 บาท ให้กับจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้รับมอบ พร้อมกล่าวต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) และคณะ

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177