จ.ราชบุรี/อำเภอจอมบึงจ.ราชบุรีเดินณรงค์เลือกตังส.สโคังสุดท้าย

จ.ราชบุรี/อำเภอจอมบึงจ.ราชบุรีเดินณรงค์เลือกตังส.สโคังสุดท้าย
วันพฤหัสที่ 21 มีค 62 เวลา0830น-1000น นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอจอมบึงจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ไปเลือกตั้ง ส.ส วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 62 เวลา 0800น-1700น (โค้งสุดท้าย)พร้อมด้วย ผู้ตรวจ กกต หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน อสม สมาชิก อส พี่น้องประชาชนกว่า 300 คน บริเวณหน้าพระบรมรูป เสด็จพ่อ ร 5 หน้าที่ว่าการอำเภอ ไปในตลาดจอมบึง เน้น
1ให้ไปใช้สิทธิมากกว่า 80% บัตรเสียน้อยกว่า 2% โดยอำเภอมีรางวัลเกียรติบัตรให้ตำบล/หมู่บ้าน ที่เป็นต้นแบบประชาธิปไตย
2 ยับยั้งการซื้อสิทธิขายเสียง ป้องกันทุจริตเลือกตั้ง
3 จนท ของรัฐ ต้องวางตัวเป็นกลาง

สุพจน์ วรสหวัฒน์.ภาพ/ข่าวจ.ราชบุรี/รายงาน