ร้อยเอ็ด/อพม.ใหม่ ร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 3

ร้อยเอ็ด/อพม.ใหม่ ร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 3

เมื่อเวลา 06.00 น.ในวันนี้วันพุธที่(20กุมภาพันธ์ 2562)คณะทีมงานอพม.อำเมืองร้อยเอ็ด ได้ออกเดินทางมุ่งสู้.โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมอบรม.ในโครงการอบรมอพม.ใหม่ ร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น เมื่อเวลา 09.00 น.อาจารย์ดร.น้ำผึ้ง มีศีล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้บรรยายเรื่องแนวคิดและอุดมการณ์งานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมและชุมชน หลังจากการบรรยายได้ร่วมถ่ายภาพเพื่อเป็นเกียรติในครั้งนี้,เวลา 11.00 น.นายปัญญา อลงกรณ์ ข้าราชการบำนาญ อดีตที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สป.พม.ได้เข้าบรรยายว่าด้วยเรื่องนโยบาย กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
ผู้สื่อข่าว/อพม.อำเภอเมือร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด