ทำด้วยศรัทธา อาสาด้วยใจ

“ทำด้วยศรัทธา อาสาด้วยใจ”
ภาระกิจครูตำรวจ D.A.R.E.สน.บางชัน วันนี้(20 มกราคม 2565) เวลา 13.50-14.50 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.วสุ เชื่อพุทธ ผกก.สน.บางชัน ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.สุริยา สมวงษา รองสวป.สน.บางชัน

,ร.ต.ต.ชัยวัฒน์ ภูมิโคกรักษ์ รองสวป.สน.บางชัน,ร.ต.ต.ก้องภพ สระน้อย รองสวป.สน.บางชัน,ร.ต.ต.นิด เมืองห้าว รองสวป.สน.บางชัน,ด.ต.สุรศักดิ์ ตรีสามศรี,ส.ต.ท.ธนศักดิ์ วันแจ่ม,ส.ต.ท.เทพพนัส ศรีทอง ครูตำรวจ D.A.R.E.สน.บางชันพร้อมชุดตชส. สอนนเด็กนักเรียนร.ร.ทรงวิทย์ศึกษา แขวง/เขต คันนายาว กทม.ชั้นป.5 ป.5/1-ป.5/5 จำนวน 150 คน

ตามโครงการD.A.R.E. การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในกลุ่มนักเรียน เป็นหลักสูตรของความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อป้องกันการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนและหลีกเลี่ยงความรุนแรง เพื่อช่วยนักเรียนให้เรียนรู้ถึงวิธีการตัดสินใจที่ดี