มมท จังหวัดยะลาน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯจัดทำโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”

มมท จังหวัดยะลาน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯจัดทำโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา มอบหมาย นางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา กรรมการชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา/ภริยานายอำเภอเบตงและคณะกรรมการแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างวัฒนธรรมปลูกผักในครัวเรือน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และที่ว่างสร้างอาหาร (Lamphun Go Green)

ฝ่าวิกฤต COVID-19 ทั้งนี้ ได้ร่วมกันปลูกผักสวนครัว สมุนไพร อาทิเช่น ต้นฟ้าทะลายโจร ผักบุ้ง ผักชี พริก ผักหวาน กระเพรา โหระพา ฯลฯ พร้อมทั้ง เก็บผลผลิตพืชผักสวนครัว และพืชผักสมุนไพรที่ปลูก โดยมี นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณแปลงผักบ้านพักนายอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา โทร.064-126-5593 – 080-036-2786