บรรยากาศเทศกาลวันลอยกระทงเมืองพัทยา ประจำปี 2564 ประชาชนและนักท่องเที่ยวพาครอบครัวออกมาลอยกระทงขอขมาพระแม่คงคากันอย่างคึกคัก ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19

ลอยกระทงพัทยาคึกคัก

บรรยากาศเทศกาลวันลอยกระทงเมืองพัทยา ประจำปี 2564 ประชาชนและนักท่องเที่ยวพาครอบครัวออกมาลอยกระทงขอขมาพระแม่คงคากันอย่างคึกคัก ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19

วันที่ 19 พ.ย.64 ซึ่งตรงกับวันลอยกระทง ประจำปี 2564 เมืองพัทยาได้จัดกิจกรรมงานเทศกาลวันลอยกระทงเมืองพัทยาขึ้น บริเวณชายหาดพัทยากลาง เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ด้วยรูปแบบงานวัดริมทะเลย้อนยุค โดย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวท่ีนำบุตรหลานออกมาขอขมาพระแม่คงคา รวมทั้งพักผ่อนและทำกิจกรรมสันทนาการบริเวณการจัดงานกันอย่างคึกคัก

มีรายงานว่า เมืองพัทยาประสบความสำเร็จในเรื่องการวางมาตรการและระบบป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ผ่านมา ที่เห็นได้จากงานดนตรีพัทยามิวสิคเฟสติวัล 2021 ใน 2 สัปดาห์แรกหลังเปิดประเทศ กิจกรรมงานเทศกาลลอยกระทงเมืองพัทยาในครั้งนี้จึงใช้โมเดลมาตรการป้องกันและควบคุมโรคฯของเมืองพัทยาเป้นต้นแบบในการดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมกันได้ด้วยความอุ่นใจและปลอดภัย

ทั้งนี้พบว่างานเทศกาลลอยกระทงเมืองพัทยา ประจำปี 2564 ไ ด้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยในกิจกรรมได้จัดเวทีแสดงดนตรีจากศิลปินลุล่า พร้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสร้างสีสันให้กับกิจกรรม นอกจากนี้เมืองพัทยายังเปิดพื้นที่ฟุตปาธริมทะเลให้ประชาชนท้องถิ่นสามารถจับจองเพื่อนำกระทงมาจำหน่ายสร้างรายได้ โดยไม่อนุญาตให้มีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19