ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายจัดงานเสวนาสภากาแฟส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรมาร่วมงานอย่างคับคั่ง

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายจัดงานเสวนาสภากาแฟส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรมาร่วมงานอย่างคับคั่ง

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในงานเสวนาสภากาแฟของจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 ที่ลานริมน้ำกก หลังศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงราย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย อัยการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติในจังหวัดเชียงราย ตลอดทั้ง ผู้นำองค์การภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

การจัดงานเสวนาสภากาแฟครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย ตำรวจตรวจพิสูจน์หลักฐาน และตำรวจสันติบาล โดยมีการเสวนาในด้านภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน แนะนำหัวหน้าหน่วยงานของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ต่อด้วยการแนะนำหัวหน้าส่วนประจำจังหวัดที่ย้ายมาใหม่ ประกอบด้วย นายณรงค์ นำผึ้ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย นายธรรมนูญ แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย และพันเอก พัฒน์พิทักษ์ พันธุ์พิชญา สัสดีจังหวัดเชียงราย

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวปราศรัยว่า การพบปะเสวนาสภากาแฟในครั้งนี้ จัดขึ้นด้วยบรรยากาศเย็นสบาย เนื่องจากศาลากลางจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ออกกำลังกายอย่างกว้างขวางครบครัน มีสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานพักฟื้นที่ทันสมัย หลายอย่างกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาปรับปรุง และด้วยสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม อีกทั้ง จังหวัดเชียงรายยังเป็นเมืองศิลปะ และยังเป็นเมืองแห่งกีฬา มีกิจกรรมการออกกำลังกายประจำวันและประจำสัปดาห์อีกด้วย เรามีกิจกรรมทางการกีฬาที่มีชื่อเสียงมาจัดอย่างต่อเนื่องหลายรายการ ทั้งจะมีงานมหกรรมดอกไม้ทั้งของ อบจ.และเทศบาลนครเชียงราย ทั้งนี้ ในเดือนมกราคมปีหน้ายังมีงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดที่จะมีขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่งดงามตามแนวทางของศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ

ทั้งนี้ วันที่ 21 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ จะมีงานมหกรรมเดินวิ่งปั่นเวียงหนองหล่ม ชมดอยนางนอน ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเป็นตำนานที่กล่าวขานมากมาย มีกิจกรรมกีฬามวลชน กีฬาพื้นบ้าน และ อีกทั้ง จังหวัดเชียงรายยังเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทยที่มีตำรวจพันธุ์ดีระดับประเทศอีกด้วย

ในท้ายของการเสวานาสภากาแฟ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายยังได้มอบป้ายการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณสวนไม้งามริมน้ำกก พร้อมทั้งได้มอบของที่ระลึกเป็นถ้วยแก้วเซรามิกให้แก่ผู้มาร่วมงานอย่างทั่วถึงอีกด้วย

ซึ่งการจัดกิจกรรมเสวนาสภากาแฟของจังหวัดเชียงราย เป็นประโยชน์และส่งผลดีต่อผู้มาร่วมงาน ซึ่งต่างได้รับข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งได้พบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประสานงาน การให้บริการที่เป็นเลิศสู่ประชาชน ตลอดทั้งการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนภูมิภาคไปพร้อมอีกด้วย จึงขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารองค์การภาคเอกชนในจังหวัดเชียงราย ตลอดทั้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไปด้วย

🍇🍍🍓🌮🍫🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
20/11/62