ดีเดย์ 6 ต.ค.นี้! เตรียมจัดประชุมใหญ่ อปพร. เมืองพัทยา

ดีเดย์ 6 ต.ค.นี้! เตรียมจัดประชุมใหญ่ อปพร. เมืองพัทยา

ชลบุรี-นายกเมืองพัทยาในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.เมืองพัทยา เตรียมประชุมใหญ่สมาชิก อปพร.เมืองพัทยา 6 ตุลาคม 2565 นี้!

วันที่ 20 ก.ย.65 ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา ได้ประชุมหารือร่วมกับนายชัชวาล ภิญญสิริ ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เมืองพัทยา เรื่องการดำเนินงาน อปพร.เมืองพัทยา ตามแนวทางคำสั่งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เมืองพัทยา 1928/2565

ที่ได้กำหนดเรื่องการปรับปรุงระบบโครงสร้างคณะกรรมการประสานงานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เมืองพัทยา เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการวางแผนพัฒนาทางด้านสวัสดิการของสมาชิก อปพร.เมืองพัทยาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยาในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เมืองพัทยา จึงได้กำหนดจัดการประชุมใหญ่ของคณะกรรมการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เมืองพัทยา และสมาชิก เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2565 นี้ ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี