ร้อยเอ็ด… ปลูกหวายป่าสร้างเงินล้านให้เกษตรกร ที่…อำเภอหนองพอก

ร้อยเอ็ด…
ปลูกหวายป่าสร้างเงินล้านให้เกษตรกร ที่…อำเภอหนองพอก

*วันนี้ 20 กันยายน 2562 นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอหนองพอก ออกติดตามงานส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมเป็นกิจกรรมทางเลือกอื่น มีนายชาญศักดิ์ หงษ์ทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำลงพื้นที่
**นายบุญร่วม ขุนสัตย์ ม.4 บ้านห้วยคล้อ ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตนเองเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมเป็นกิจกรรมทางเลือกอื่นเมื่อ 3 ปี ที่ผ่านมา โดย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการ สนับสนุนงบประมาณไร่ละ 5,000 บาท รวม 5 ไร่ ท่ามกลางความขัดแย้งของภรรยา และคนในครอบครัว ตนเองตัดสินใจทันทีปัจจุบันขยายพื้นที่ออกเป็น 10 ไร่ มีสมาชิกทำตาม 12 ราย พื้นที่กว่า 100 ไร่ มีรายได้วันละ 1,500- 2,000 บาท / วัน
***นายชาญศักดิ์ หงส์ทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กล่าวว่า ตนเองเป็นเกษตรตำบลผาน้ำย้อย นำการส่งเสริมแบบเกษตรกรพึงพอใจมีการประชุม ค้นหาเกษตรกร “หัวไวใจสู้” หวายป่าเป็นพืชที่น่าสนใจในการปลูกเชิงการค้าเพราะการตลาดซ่อนอยู่ในครัวเรือนประชาชนทั่วไป หวายเป็นพืชที่ชาวบ้านคุมเคยมากๆ เพราะเป็นไม้พื้นเมืองพืชท้องถิ่น หวายมีอายุยืนหลายปี ปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บผลผลิตจำหน่ายได้ตลอดทั้งปี เป็นโอกาสของคน ขยันอย่างฉลาด เรียกว่าปลูกก่อนรวยก่อน ครับพรุ้งนี้ติดตามการปลูกหวายป่า/การให้ปุ๋ย/การตลาดที่นี้ “รายการ TIGER NEWS TV.”

ดำเนิน พรมไชยา/ภาพ-ข่าว