พะเยา โคขุนดอกคำใต้เตรียมเพิ่มผลผลิตหลังเป็นที่ต้องการตลาด

พะเยา โคขุนดอกคำใต้เตรียมเพิ่มผลผลิตหลังเป็นที่ต้องการตลาด

สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเตรียมพัฒนาศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตโคขุนดอกคำใต้ หลังจากที่เนื้อโคขุนดอกคำใต้ เป็นที่ต้องการของตลาดจนไม่สามารถผลิตได้ทัน ซี่งเตรียมที่จะขยายกลุ่มผู้เลี้ยงและเพิ่มกำลังการผลิตให้สูงขึ้นจากที่ปัจจุบันชำแหละเนื้อโคขุนเฉลี่ยเดือนละ30 ตัวโดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มขึ้นถึง 100 ตัวต่อเดือนในปีต่อๆไป

กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตโคขุน ในนามสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ รวมกว่า 200 คน ต่างเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพ ในการผลิตเนื้อโคขุนดอกคำใต้ให้เพิ่มมากขึ้น หลังจากที่ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งขณะนี้กำลังการผลิตและการชำแหระเนื้อโคขุนของสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้นั้นสามารถผลิตได้เพียงเดือนละ 30 ตัวซึ่งไม่เพียงพอต่อทางด้านการตลาดที่มีมากถึง 200 ตัวต่อเดือน ดังนั้นทางสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จึงได้เตรียมที่จะพัฒนาการเพิ่มผลผลิตโคขุนให้มีปริมาตรเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกับการตลาด

นายอุดม สมณศักดิ์ ประธานสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ กล่าวว่า ปัจจุบันสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้นั้น ได้มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง จากเดิมที่มีสมาชิกเพียง 78 คนในปี 2557 ปัจจุบัน มีสมาชิกกว่า 481 คนและมีโคขุน อยู่ 400 กว่าตัว ซึ่งในแต่ละเดือนปัจจุบันนี้สามารถผลิตและจำหน่ายและเนื้อโคขุนได้เพียงเฉลี่ยเดือนละ30 ตัวโดยได้มีการจำหน่ายให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นขาประจำในพื้นที่กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ หลังจากที่ผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วขณะนี้ได้มีการที่จะมีร้านค้าจากประเทศเกาหลีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ได้ติดต่อมาเพื่อที่จะสั่งออเดอร์ของเนื้อโคขุนดอกคำใต้ ซึ่งขณะนี้เรายังไม่สามารถที่จะผลิตให้ได้ทัน ดังนั้นจึงได้ดำเนินการที่จะเพิ่มศักยภาพและเพิ่มผลผลิตของโคขุนดอกคำใต้ให้เพิ่มมากขึ้น และขณะนี้ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธกส. ก็ได้ให้เงินกู้ในดอกเบี้ยราคาถูก รวมเป็นเงินกว่า 10 ล้านบาท เพื่อที่จะเข้าพัฒนาผลผลิตให้เพิ่มมาก ขึ้นดังนั้นจึงได้ทำการที่จะชี้แจงให้กับกลุ่มสมาชิกในการที่จะเตรียมเพิ่มศักยภาพการผลิตโคขุนให้เพิ่มมาก ขึ้นเนื่องจากเนื้อโคขุนดอกคำใต้ นั้นขณะนี้เป็นเป็นที่ต้องการของตลาดและไม่สามารถที่จะผลิตให้ได้ทันกับความต้องการ จึงได้มีการที่จะเพิ่มเครือข่ายสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงให้เพิ่มมากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายที่ 100 ตัวต่อเดือน
สัมภาษณ์… นายอุดม สมณศักดิ์ ประธานสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้