ฉก.ทพ.36 จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยมอบสิ่งของอุปโภค/บริโภคให้กับราษฎรในพื้นที่ บ.ห้วยโผ ม.6 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จว.ม.ส. จำนวน 7 ครัวเรือน ที่ถูกไฟไหม้บ้าน

ฉก.ทพ.36 จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยมอบสิ่งของอุปโภค/บริโภคให้กับราษฎรในพื้นที่ บ.ห้วยโผ ม.6 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จว.ม.ส. จำนวน 7 ครัวเรือน ที่ถูกไฟไหม้บ้าน

เมื่อ 20 ส.ค. 63,1530 ฉก.ทพ.36 จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยมอบสิ่งของอุปโภค/บริโภคให้กับราษฎรในพื้นที่ บ.ห้วยโผ ม.6 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จว.ม.ส. จำนวน 7 ครัวเรือน เนื่องจากถูกไฟไหม้บ้านเมื่อ 20 ส.ค. 63 ,1400 ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าช็อตบริเวณตู้เย็นซึ่งตั้งอยู่กลางบ้าน โดยบริเวณนั้นมีกองเสื้อผ้าอยู่จำนวนมากทำให้ไฟได้ลุกไหม้ไปอย่างรวดเร็ว และลุกลามไปยังบ้านหลังอื่นๆ จำนวน 7 หลังคาเรือน

ดังนี้ 1.นายขะวา พงษ์ไพรสกุล บ้านเลขที่ 5 บ้านต้นเพลิง เสียหายทั้งหลัง รถยนต์เสียหาย 1 คัน ,รถ จยย. เสียหาย จำนวน 5 คัน,รถไถนาแบบเดินตาม จำนวน 1 คัน,เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง 2.นายสุชาติ สิงขรบรรจง บ้านเลขที่ 46/3 ยุ้งข้าวเสียหาย 1 หลัง 3.นางสุพรรณ ศึกษาพงษ์พัน บ้านเลขที่ 19/2 บ้านเสียหายครึ่งหลัง 4.พีรพล พนาไพรสกุล บ้านเลขที่ 39 บ้านเสียหายบางส่วน 5.จะเงคา สิงขรบรรจง บ้านเลขที่ 50/1 บ้านเสียหาย 70 % 6.นายอนุพันธ์ ชูเชิดไพร บ้านเลขที่ 40/1 บ้านเสียหายบางส่วน 7.นางสุพิน ไพรสูงส่ง บ้านเลขที่ 19/1 ยุ้งข้าวเสียหาย 1 หลัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น