เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน” ทหารจิตอาสาชุดช่าง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ร่วมกับ เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านให้แก่ผู้พิการขาทั้งสองข้าง และแม่ผู้สูงอายุซึ่งพักอาศัยกันเพืยงสองคน

“เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน” ทหารจิตอาสาชุดช่าง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ร่วมกับ เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านให้แก่ผู้พิการขาทั้งสองข้าง และแม่ผู้สูงอายุซึ่งพักอาศัยกันเพืยงสองคน

ทหารจิตอาสาพระราชทานชุดช่าง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ร่วมกับ เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง, อำเภอลับ แลและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ทำการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักอาศัยให้แก่นางทรัพย์ ปิ่นมณี บ้านเลขที่ 38/32 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นผู้พิการขาทั้งสองข้าง มีแม่เป็นผู้สูงอายุ และเป็นผู้ยากไร้ ซึ่งพักอยู่อาศัยกันเพืยงสองคน ทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันเป็นไปด้วยความยากลำบาก จึงจำเป็นที่ต้องช่วยเหลือด้วยการสร้างห้องพักด้านล่างตัวบ้านเพื่อสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวัน

ก่อนการปฏิบัติทราบว่า นางทรัพย์ ผู้พิการ ได้เกิดอาการป่วยแทรกซ้อน ญาติได้นำส่งโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จึงเหลือมารดาผู้สูงอายุ อยู่บ้านเพียงผู้เดียว ปัจจุบันมีความคืบหน้าของการดำเนินการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักอาศัยดังกล่าวอยู่ที่ 70% ทั้งนี้เพื่อยกระดับสภาพความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น