ประชาคม เกาะช้างใต้ มีมติเอกฉันท์ไม่เห็นด้วย ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ซอยหาดยุทธนาวี เกาะช้าง

ข่าว/ ประชาคม เกาะช้างใต้ มีมติเอกฉันท์ไม่เห็นด้วย ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ซอยหาดยุทธนาวี เกาะช้าง

วันที่ 19 ส.ค.62 ที่ศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุ อบจ.ตราด พื้นที่ ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอเกาะช้าง จ.ตราดได้เป็นประธานในการประชุมทำประชาคม รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ ต.เกาะช้างใต้ กรณีที่ทางจังหวัด และ กฟภ.จ.ตราด ได้มีโครงการขยายเขตตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงกว่า 300 ต้น เพื่อจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูงในถนนซอย บ้านเจ็กแบ้-อ่าวลึก พื้นที่หมู่ 3 ต.เกาะช้างใต้ ไปสุดปลายทางที่บริเวณหาดยุทธนาวี ที่ตั้งศาลยุทธนาวี เกาะช้าง ระยะทางประมาณ 7 กม.ใช้งบฯกว่า 8 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวนี้ ได้มีการจัดทำประชาคมมาแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 ม.ค.61 ที่ผ่านมา ภายในศาลาการเปรียญวัดสลักเพชร ต.เกาะช้างใต้ ในครั้งนั้นประชาชนส่วนใหญ่ มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่เห็นด้วย ทางกฟภ.จ.ตราด ต้องยุติโครงการจนถึงปัจจุบัน ผ่านมานานกว่า 1 ปี
ซึ่งการจัดประชุมทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ ช่วงแรกได้เปิดโอกาสให้ นายธีระ สุขเจริญ ผจก.กฟภ.จ.ตราด-ผจก.กฟภ.สาขาเกาะช้าง ได้ชี้แจงที่มา-ที่ไป ของโครงการ รวมไปถึงให้เจ้าหน้าที่ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน ขณะที่ทางด้าน นายจักรกฤษณ์ สลักเพชร นายกอบต.เกาะช้างใต้ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ผ่านมา เคยนำเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมสภา อบต.เกาะช้างใต้ มติส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วย สอดคล้องกับ นายวันรุ่ง ขนรกุล กำนัน ต.เกาะช้าง ที่ระบุว่าโครงการดังกล่าวนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์กับประชาชน สรุปผลของการประชุมทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่มีมติไม่เห็นด้วย จำนวน 39 ราย เห็นด้วยจำนวน 2 ราย โดยมี นายสมคิด สายสังข์ กำนัน ต.เกาะช้างใต้-ผู้ใหญ่บ้าน-ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกว่า 60 คน
ทั้งนี้ การขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงดังกล่าว ทางจังหวัด มีวัตถุประสงค์ ต้องการพัฒนาหาดยุทธนาวี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ และสถานประกอบการที่อยู่ในซอยนั้นได้มีไฟฟ้าใช้ ใช้งบฯกว่า 8 ล้านบาท เป็นงบฯของ กฟภ.และงบฯของทาง จ.ตราด ร่วมกัน ซึ่งการตั้งเสาไฟฟ้า และพาดสายไฟ จะต้องผ่านเขตอุทยาน และเขตป่าสงวน ในขณะที่เริ่มลงมือขุดหลุมตั้งเสาไฟฟ้า นอกจากจะโดนกระแสคัดค้านจากชาวบ้านในแล้ว ก็ยังได้ถูกเจ้าหน้าที่อุทยานฯเกาะช้าง-ป่าไม้ สั่งระงับ ในปัจจุบัน จะพบเห็นมีเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆที่ กฟภ.นำไปลงไว้ กองอยู่ข้างถนนในซอยดังกล่าว ซึ่งจากข้อมูลพบว่า หลังจากในที่ประชุมประชาคม ครั้งล่าสุด มีมติเอกฉันท์ไม่เห็นด้วย จากนี้ไปทาง กฟภ.จ.ตราด จะต้องมีการส่งคืนเงินงบประมาณ ให้แก่ทางจังหวัด และจะต้องมีการขนย้ายเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ทั้งหมดกลับ

ภาพ/ข่าว วรโชติ เกาะช้าง-วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค /รายงาน