จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ( MOU)ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อร่วมผลิตช่างเครื่องมือแพทย์

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ( MOU)ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อร่วมผลิตช่างเครื่องมือแพทย์

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด กับ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมี ดร.สมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ดร.อธิปไตย โพแตง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นายประวุฒิ ละครราช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายสิระพงศ์ ชูวงศ์เลิศ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.ประมวล วิลาจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ร่วมในพิธีลงนาม และดร.รณวริทธ์ ปริยฉัตรตระกุล สมาชิกวุฒิสภา ร่วมเป็นสักขีพยาน มีบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ดร.ประมวล วิลาจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด กล่าว่า วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อตอบสนองภาคผลิตและการบริการด้านสาธารณสุข และเครื่องมือแพทย์ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้สอดคล้อง และรองรับกับความต้องการของสถานพยาบาล หน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการผลิตและพัฒนากำลังคนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและประเทศไทยอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ร่วมมือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคนิคการผลิต สาขางานการผลิตเครื่องมือแพทย์ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและรองรับความต้องการของสถานศึกษา ขยายการพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะทางการผลิต และซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีระหว่างสถานพยาบาลกับสถานศึกษา และสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมการคิดค้นผลงานด้านวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์และการสาธารณสุข

////////////////////
เครดิต::ข่าว/ภาพ คมกฤช พวงศรีเคน
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด
#ศรีไพร ทูลธรรม อัพเดตสถานการณ์ข่าวในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด