พลเอก ทรงวุฒิ จิตตานนท์ หัวหน้าสำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (1) พร้อมด้วย พลโท สุพจน์ บูรณเอก ทรงวุฒิ จิตตานนท์ หัวหน้าสำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (1) พร้อมด้วย พลโท สุพจน์ บูรณจารี รองหัวหน้าสำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (1) และคณะ เดินทางไปรับฟังการเตรียมการ และการเตรียมพื้นที่ในการดำเนิน ” โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ” และ ” โครงการทหารพันธุ์ดี “

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. พลเอก ทรงวุฒิ จิตตานนท์ หัวหน้าสำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (1) พร้อมด้วย พลโท สุพจน์ บูรณเอก ทรงวุฒิ จิตตานนท์ หัวหน้าสำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (1) พร้อมด้วย พลโท สุพจน์ บูรณจารี รองหัวหน้าสำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (1) และคณะ เดินทางไปรับฟังการเตรียมการ และการเตรียมพื้นที่ในการดำเนิน ” โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ” และ ” โครงการทหารพันธุ์ดี ” ภายในหน่วย ทหารในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 4 โดยมี พันเอก ณรงค์สันติ สิทธิพร ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 4 เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 4 ให้การต้อนรับและติดตามคณะ ณ กองพลทหารพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา