ลำพูน ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากลมพายุพัดหลังคาบ้านเรือนเสียหาย ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง จากการสำรวจในเบื้องต้น ได้รับความเสียหายกว่า 60 หลังคาเรือน

ลำพูน ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากลมพายุพัดหลังคาบ้านเรือนเสียหาย ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง จากการสำรวจในเบื้องต้น ได้รับความเสียหายกว่า 60 หลังคาเรือน

จังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากลมพายุพัดหลังคาบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเสียหาย จำนวน 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านหนองเขียด หมู่ที่ 4 ,บ้านท่าก่อม่วง หมู่ที่ 3 ,บ้านห้วยสะแหล หมู่ที่ 5 ต.หนองปลาสวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน พบความเสียหายกระเบื้องหลังคาแตกชำรุด จำนวนกว่า 60 หลังคาเรือน ทั้งนี้เทศบาลตำบลหนองปลาสวาย อยู่ระหว่างรับเรื่องแจ้งความเสียหายจากราษฎรที่ได้รับผลกระทบ และดำเนินการตรวจสอบความเสียหายเพื่อขอรับกระเบื้องจาก เทศบาลหนองปลาสวายภายในวันที่ 21 เมษายน 2563

โอกาสนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าทำการช่วยเหลือ และประสานหน่วยทหาร พล.ร.7 จัด กำลังพลทหารสนับสนุนในการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายต่อไป

……………..
กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน