ตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็ดปฏิบัติหน้าที่ช่วยสู้โควิด19ฆ่าเชื้อเดอะเบดหลังส่งผู้กักตัวกลับบ้านหมด/PTV/MOITC/nuk-pol.col.pathagon/0817082129-รายงาน

ตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็ดปฏิบัติหน้าที่ช่วยสู้โควิด19ฆ่าเชื้อเดอะเบดหลังส่งผู้กักตัวกลับบ้านหมด

/PTV/MOITC/nuk-pol.col.pathagon/0817082129-รายงาน


ตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็ด อำนวยการโดย พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผกก ฯ รายงานกาีปฏิบัติหน้าที่ตำรวจสภ.ฝ่ายต่างๆ
วันนี้(19 เมษายน 2563) เวลา 10.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประะธาน โดยพ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผกก.ฯมอบหมายให้ พ.ต.ท.ประสาท ฤทธิแสง รอง ผกก.สอบสสวนฯ พ.ต.ท.บุญสืบ
ไชยน้ำอ้อม สวป.ฯร่วมแทน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร สาธารณสุขจังหวัด ร่วมกันแถลงข่าวส่งตัวผู้ร่วมเข้าโครงการ กักตัวตามนโยบายจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 ราย เป็น ชาย 1 ราย หญิง 1 ราย

และ วันนี้ 19 เม.ย. 2563 เวลา 11.00 น.หลังจากส่งตัวผู้ถูกกักที่รร.เดอะเบด กลับบ้าน เสร็จสิ้น พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด มอบหมายให้ พ.ต.ท.ประสาท ฤทธิแสง รอง ผกก.สอบสวนฯ พ.ต.ท.บุญสืบ ไชยน้ำอ้อม สวป.ฯ,ตร.ชจส.,งานป.,งาน จร.,งานสืบสวน และผู้ว่างเว้นภาระกิจ ร่วมกับจนท.ปกครอง,สาธารณะสุข,ทหาร ทำความสะอาดสถานกักกันโรงแรมเดอะเบด

/PALANCHAI TV/ชสอท:/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/กต.ตร.สภ.เมืองรอ./0817082129-ข่าว
พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์-ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด/ภาพ