ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับสภ.เมืองร้อยเอ็ดอบรมนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ปลูกจิตสำนึกในการขับขี่รถและข้อปฏิบัติกฎจราจรที่อ.โพธิ์ชัย

ีขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับสภ.เมืองร้อยเอ็ดอบรมนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ปลูกจิตสำนึกในการขับขี่รถและข้อปฏิบัติกฎจราจรที่อ.โพธิ์ชัย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

วันนี้วันเสาร์ ที่( 20 มี.ค. 64 )
เวลา09.00 น.- 14.00 น.
โดยการอำนวยการของ
พ.ต.อ.เนติวัฒน์ จันทราผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด
พ.ต.ท.ปฐมพงษ์ พุทธลา
สว.จร.สภ.เมืองร้อยเอ็ด
ได้มอบหมายให้ ด.ต.ทวีศักดิ์
ขันแก้ว (จร.638)และด.ต.เด่นดวง สอนโกษา(จร.637) มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกฏหมายจราจร ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนสอนขับรถยูดีไดร์เวอร์
บริษัทธเนตรมอเตอร์ร้อยเอ็ด
ที่โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
ตามโครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่” ประจำปีงบประมาณ 2564

(อบรมเพื่อสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์) โดยมีนายกฤษฎา มะลิซ้อน ผอ.สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี
หัวข้อที่ตำรวจอบรมดังนี้
1,พระราชบัญญัติกฏหมายจราจร พ.ศ. 2522
2,ส่งเสริมการขับขี่รถให้ปลอดภัยบนท้องถนน
3,ปลูกจิตสำนึกในการขับขี่รถและข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนท้องถนน
ได้รับความร่วมมือจากทางคณะคุณครูและผู้เข้ารับการอบรมโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์เป็นอย่างดี มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100คน

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว