ประกาศฉบับที่ 3 มาตรการเร่งด่วนการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) สั่งปิดสถานที่ 5 แห่ง

ประกาศฉบับที่ 3 มาตรการเร่งด่วนการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) สั่งปิดสถานที่ 5 แห่ง

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ลงนามเรื่องมาตรการเร่งด่วน การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) เป็นฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 หลังจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เห็นชอบให้มีการออกประกาศไปแล้ว 2 ฉบับ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19) จึงได้ออกประกาศฉบับที่ 3 ให้ปิดสถานที่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นการชั่วคราวระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคา 2563 ถึงวันอังคารที่ 31 มีนาคา 2563 อีกจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ร้านคาราโอเกะ,ร้านเกมส์,ร้านอินเตอร์เน็ต,สระว่าน้ำ,สวนสนุก เครื่องเล่นสำหรับเด็กทั้งภายในและภายนอกอาคาร,โต๊ะสนุกเกอร์,โต๊ะบิลเลียด ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

/เผยแพร่โดย:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์