ที่ว่าการอำเภอเบตง จังหวัดยะลา กำหนดมาตรการ ตั้งจุดคัดกรอง ระดมเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19

ที่ว่าการอำเภอเบตง จังหวัดยะลา กำหนดมาตรการ ตั้งจุดคัดกรอง ระดมเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19

วันนี้(20มี.ค.63) พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง ได้กำหนดมาตรการการควบคุมตั้งจุดคัดกรอง ระดมเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ณ ที่ว่าการอำเภอเบตง ตามนโยบายของรัฐบาล โดยได้ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิให้กับประชาชนผู้มารับบริการ และข้าราชการเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง กล่าวว่า ขณะนี้ประชาชนมีความตื่นตัวในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มากยิ่งขึ้น และเพื่อสร้างความปลอดภัย และความมั่นใจในการใช้บริการ จึงได้กำหนดมาตรการ ตั้งจุดคัดกรอง ระดมเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 การตรวจวัดอุณหภูมิให้กับประชาชนผู้มารับบริการ และข้าราชการเจ้าหน้าที่ หากพบประชาชนที่มีอาการไข้ หรืออาการต้องสงสัยเข้าข่ายอาการโรคดังกล่าว จะได้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยเร็ว ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ให้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคทุกวัน โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง อาทิ จุดร่วมสัมผัสเช่นราวบันได ที่จับประตู และตั้งจุดบริการเจลล้างมือ ณ จุดบริการประชาชน จัดให้มีสบู่ในห้องน้ำ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่ห้องทำงานของทุกฝ่าย และเคาน์เตอร์ให้บริการและจุดประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ
ด้านนายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง ได้ขอความร่วมมือพี่น้องชาวเบตงทุกท่าน จากการที่มีการระบาดของไวรัสโคโรน่า ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย และสถานการณ์ของเบตงก็ไม่น่าไว้วางใจ พร้อมที่จะเกิดได้ตลอดเวลา จึงขอให้ชาวเบตงทุกท่าน ขอให้งดงานสังสรรค์งานเลี้ยงเป็นกลุ่มทุกประเภท ให้ใส่หน้ากากอนามัย เมื่อไปพบปะผู้คนหรือไปในที่ชุมนุมชน ล้างมือบ่อยขึ้น เมื่อต้องสัมผัสสิ่งต่างๆ ทั้งเสา ราวบันได และจุดสุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด งดเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศ ชั่วคราว มันดูแลให้ร่างกายแข็งแรง อยู่เสมอเพื่อที่จะต่อสู้โรคให้ได้ อย่าไปร่วมงานที่มีผู้คนจำนวนมากๆ พยายามอยู่กับบ้านเฝ้าแต่เรือนในช่วงระยะเวลานี้ กินของ ปรุงร้อน ใช้ช้อนกลางของตนเอง
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง และนายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง ได้ลงพื้นที่ ดูความพร้อมสถานที่กักกันผู้ต้องสงสัยเสี่ยงโรคโควิด-19 ณ หอพักศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ อำเภอเบตง ซึ่งมีความพร้อมที่จะรองรับได้จำนวน 44 คน และมีสำรองอีก 44 คน หากมีผู้เข้าข่ายสงสัยเพิ่มมากขึ้น

โยธิน ประชามติรัฐ
อ.เบตง จ.ยะลา รายงาน