กลุ่มบริษัทมิตรผลมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ให้กับโรงพยาบาล 130 แห่งและสถานศึกษารวมถึงหน่วยงานราชการ จำนวน 20 จังหวัดปริมาณ 100 0,000ลิตร ( หนึ่งแสนลิตร) มูลค่า 7.2 ล้านบาท

กลุ่มบริษัทมิตรผลมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ให้กับโรงพยาบาล 130 แห่งและสถานศึกษารวมถึงหน่วยงานราชการ จำนวน 20 จังหวัดปริมาณ 100 0,000ลิตร ( หนึ่งแสนลิตร) มูลค่า 7.2 ล้านบาท

วันที่ 20 มีนาคม 2563เวลา15.30 น. กลุ่มบริษัทมิตรผล ไบโอฟูเอลจำกัด ได้มอบแอลกอฮอล์ 99.5% จำนวน 2,500 ลิตร ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัด นายสืบศักดิ์ เอื่ยมวิจารณ์ เพื่อ มอบให้กับโรงพยาบาล เพชรบูรณ์ โรงพยาบาลหล่มสัก โรงพยาบาลหล่มเก่า โรงพยาบาลเขาค้อ โรงพยาบาลน้ำหนาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกและตำบลห้วยใหญ่ รวมถึงโรงเรียนวิทยานุกูลนารี
การมอบแอลกอฮอล์ในครั้งนี้ ได้มีเจ้าหน้าที่ ระดับผู้บริหาร จากกลุ่มบริษัทมิตรผล คุณชัยยุทธ เล็กอ่อง ผู้อำนวยการบริหารโครงการ คุณฐากูร เกลี้ยงสุวรรณ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ และคุณสุริยะ คำภาอินทร์ ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมชาวไร่จังหวัดเพชรบูรณ์
คุณชัยยุทธ เล็กอ่อง ผู้อำนวยการบริหารโครงการด้วยกล่าวว่า ถ้าหากทางจังหวัดหรือโรงพยาบาล แอลกอฮอล์ไม่พอไช้สามารถเอาถังแกลลอน ของบริษัท ไปซื้อได้ที่โรงงาน ในราคาลิตรละ 30 บาท โรงงานอยู่ที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ