สภ.เมืองร้อยเอ็ดได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการจอดรถซ้อนคันทำให้รถติดที่ตลาดหนองแคนทดลองเดินรถทางเดียว15.00-18.00น.วันที่25มีค-8เมย.63/PALANCHAI TV/nuk-pol.col.patagon/0817082129-รายงาน

สภ.เมืองร้อยเอ็ดได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการจอดรถซ้อนคันทำให้รถติดที่ตลาดหนองแคนทดลองเดินรถทางเดียว15.00-18.00น.วันที่25มีค-8เมย.63

/PALANCHAI TV/nuk-pol.col.patagon/0817082129-รายงาน


“ปัญหาการจอดรถซ้อนคันทำให้รถติดที่ตลาดหนองแคน” สภ.เมืองร้อยเอ็ดได้ดำเนินการแก้ไข
-โดยวันนี้18มี.ค.ท่านสว.จร.และตร.งานจร.ฯ
ได้ ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานเทศกิจ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด+ภาคเอกชน+ประชาชนผู้มาใช้บริการ ในตลาดหนองแคน เพื่อหารือแนวทางแก้ปัญหาในขั้นตอนแรก ผลการเสนอแนะการแก้ปัญหาเป็นดังนี้

1)กำหนดให้ทางเดินรถรอบตลาดหนองแคนเป็นทางเดินรถทางเดียว (วันเวย์ one way) เฉพาะเวลาที่ประชาชนมาใช้บริการจำนวนมากคือ ช่วงเวลา 15.00 น.-18.00 น.

2)จะเริ่มทำการทดลองเดินรถทางเดียวตามข้อ1) (Try – Out) ในวันที่25มี.ค.63-8เม.ย.63 เป็นเวลา15นำร่องก่อน

3)พร้อมกับการจัดระเบียบเส้นทางการเดินรถ/การจัดจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ใหม่ให้เป็นตามแผนภาพ

4)ก่อนเริ่มทดลองใช้ 7 วัน คือวันที่19มี.ค.63 ตร.จะเริ่มทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยใช้ทั้งตร.ไปว4แจ้งปชช.ทราบ+ติดป้ายประกาศ+ทางสื่อต่างๆ

5)หลัง8เม.ย.63 เมื่อครบ15วันในการทดลองดำเนินการ (Try – Out ) จะนำข้อมูลผลการทดลองเดินรถปละจัดทีาจอดรถใหม่ ตามข้อ1),2),3) มาทำการวิเคราะห์ประเมินผลด้านต่างๆแล้วนำผลการวิเคราะห์มาปรับแก้ไขเพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไปให้ถูกต้อง

/PALANCHAI TV/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/กต.ตร.สภ.เมืองรอ./0817082129-ข่าว
พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์-ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด/ภาพ