แม่สายจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

แม่สายจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

////////////////////////////////
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย ประธานกิจกรรมโครงการ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พร้อมด้วย นายดิเรก ไลไธสง ปลัดอวุโสอำเภอแม่สาย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สาย เจ้าหน้าที่ทหาร กกล.ผาเมือง หัวหน้าส่วนราชการแม่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลห้วยไคร้ และประชาชน จำนวนกว่า 200 คน

ได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมศูนย์อำนวยการจิตอาสาอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันที่ลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดศาลาเชิงดอย หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย

///////////////////////////////////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ /////// รายงาน //////////