อุตรดิตถ์จัดจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

“ อุตรดิตถ์จัดจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ”

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ สวนสาธารณะหนองพระแล ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง มณฑลทหารบกที่ 35 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 อำเภอลับแล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะหนองพระแล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม 2565 โดยมี นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี ถวายราชสักการะเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พร้อมกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และนำทำความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะหนองพระแล ซึ่งมี นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมดังกล่าว และกำกับดูแลการดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2020 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ร่วมกับศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุตรดิตถ์

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตามโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อให้พสกนิกรชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแรงร่วมใจกัน แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญคุณความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ที่ได้ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ อย่างอเนกอนันต์ รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และธำรงรักษาไว้ให้มั่นคงสืบไป

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน