สมาพันธ์ประชาธิปไตยจังหวัดร้อยเอ็ด เรียกร้องให้รัฐบาลงดใช้ความรุ่นแรง กลุ่มนักศึกษา เยาวชน และประชาชนชุมนุม

สมาพันธ์ประชาธิปไตยจังหวัดร้อยเอ็ด เรียกร้องให้รัฐบาลงดใช้ความรุ่นแรง กลุ่มนักศึกษา เยาวชน และประชาชนชุมนุม

/PTV/ชสอท.:MOITC./nuk-komgich/0817082129-ข่าว.

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายอุดม มณีวรรณ ประธานสมาพันธ์ประชาธิปไตยจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายสมนึก เศษจันทร์ เลขาธิการสมาพันธ์ประชาธิปไตยจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางมายื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลงดใช้ความรุ่นแรง กลุ่มนักศึกษา เยาวชน และประชาชนชุมนุม ทั้งในกรุงเทพมหานคร และในภูมิภาค แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวีระวัฒน์ เถระวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด นายสันติ โอฆะพนม ป้องกันจังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันรับหนังสือฯ แทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
นายอุดม มณีวรรณ ประธานสมาพันธ์ประชาธิปไตย กล่าวว่า สมาพันธ์ประชาธิปไตยจังหวัดร้อยเอ็ด ไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลให้ใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งเขาเหล่านั้นล้วนเป็นลูกหลานเป็นเยาวชนคนหนุ่มสาวในวัยเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยซึ่งจะเป็นเยาวชนที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ตลอดระยะเวลาที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และ คณะ คสช. เข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557

และเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยตนเอง จากวันนั้นจนถึงวันนี้รวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกปี ทำให้เศรษฐกิจซบเซาขาดความน่าเชื่อถือจากต่างประเทศแม้จะมีการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 แต่ก็เป็นการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญที่มีผู้ร่างได้ออกแบบไว้เพื่อเป็นการสืบทอดอำนาจของ คณะ คสช. จึงทำให้เกิดคณะราษฎร 2563 ออกมาชุมนุมเรียกร้องดังกล่าวสมาพันธ์ประชาธิปไตยจังหวัดร้อยเอ็ดมีความเป็นห่วงประเทศชาติบ้านเมืองจึงขอเสนอทางออกโดยขอให้รัฐบาลดำเนินการดังต่อไปนี้คือ ยกเลิกพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 โดยเร็วเพราะไม่มีความจำเป็นเนื่องจากกลุ่มลูกหลานที่ออกมาชุมนุมเป็นการชุมนุมด้วยความสงบและปราศจากอาวุธ ขอให้ปล่อยแกนนำ และผู้เข้าร่วมชุมนุมที่ถูกจับกุม โดยปราศจากเงื่อนไขรวมทั้งยกเลิกการออกหมายจับแกนนำและผู้ชุมนุม และหากมีการออกหมายจับแล้วขอให้ยกเลิก ต้องสนับสนุนสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 256 และให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ร เข้ามาทำการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับ แทนฉบับเก่าปี 2560 โดยเร็วหลังจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยกร่างแล้วเสร็จ และมีการประกาศใช้ขอให้นายกรัฐมนตรี มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้ง ส.ส และส.ว ซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปทันที เพื่อนำความสงบสุขมาสู่ประเทศชาติบ้านเมือง

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-รายงาน
คมกฤช พวงศรีเคน-บริหาร/ข่าว