วัดบ้านขะยูงอำเภอภูสิงห์ทอดถวายกฐินสามัคคีประจำปี 2563 สมทบทุนสร้างซุ้มประประตูและซุ้มวิหารคต

วัดบ้านขะยูงอำเภอภูสิงห์ทอดถวายกฐินสามัคคีประจำปี 2563 สมทบทุนสร้างซุ้มประประตูและซุ้มวิหารคต

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ที่ศาลาวัดบ้านขะยูง หลวงพ่อพระครูไพโรจน์ อินทสาร เจ้าอาวาสวัดบ้านขะยูง เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ และมีนายสัตวแพทย์อนันต์ ฤกษ์ดี ปฏิบัติราชการในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปศุสัตว์พื้นที่ 3 เขตลาดกระบัง-สะพานสูง เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 สมทบทุนสร้างซุ้มประประตูและซุ้มวิหารคต โดยมีพระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ. ดร. ประธานมูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) วัดบ้านขะยูง คณะกรรมการวัดบ้านขะยูง พุทธศาสนิกชนในเขตตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

และต่างจังหวัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดถวายกฐินสามัคคีเป็นจำนวนมาก ได้จัตุปัจจัยเป็นเงินสดทั้งสิ้นจำนวน 5,398,557 บาท ทั้งนี้เพื่อสมทบทุนสร้างซุ้มประประตูและซุ้มวิหารคต วัดบ้านขะยูง และผู้ประสงค์บริจาคทำบุญสมทบทุนสร้างซุ้มประประตูและซุ้มวิหารคต วัดบ้านขะยูง สามารถโอนผ่านชื่อบัญชี มูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) เพื่อกฐินทานวัดบ้านขะยูง ประจำปี 2563 ธนาคารกสิกรไทย บัญชีเลขที่ 5771008188 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายอาทิตย์ โปร่งจิตร สำนักงานวัดบ้านขะยูง โทร.0613973424 ขอให้ทุกท่านที่ร่วมทำบุญใหญ่ในครั้งนี้ จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีอายุ วรรณะ สุขะพละ ทุกท่านเทอญ

***********
ข่าว/ภาพ บุรทัศน์ ศรีสะเกษ