ทร.รัสเซีย เยี่ยมคำนับ ผบ.ทรภ.1 กระ ชับความสัมพันธ์ ทร.ไทย-รัสเซีย

ทร.รัสเซีย เยี่ยมคำนับ ผบ.ทรภ.1 กระ
ชับความสัมพันธ์ ทร.ไทย-รัสเซีย

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.62 พลเรือตรี สุทธิชาติ เข็มอนุสุข รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นผู้แทน พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ พร้อมคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการฯ ให้การต้อนรับ นาวาเอก อเล็กซานเดอร์ ที ชอวาท (Captain Alexan der T. Shcwarz) ผู้บังคับหมู่เรือเดินทาง
กองทัพเรือรัสเซียเยือนเมืองท่าประเทศ ไทยอย่างเป็นทางการ นำคณะเข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ในโอกาสนำเรือรบกองทัพเรือรัสเซีย จำนวน 3 ลำ ได้แก่ VARYAG,ADMIRAL PAN TELEYEV และ PECHENGA เข้าจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ (ทมจ.
กทส.ฐท.สส.) เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง กองทัพเรือทั้งสองประเทศ ณ ห้องรับรองกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พร้อมมอบของที่ระลึกซึ่งกันและกัน ก่อนจะนำคณะเดินทางเข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บังหน่วยงานอื่นๆ ของกองทัพเรือ ในพื้นที่สัตหีบต่อไป

ภาพ/ข่าว ปชส.บก.กพร.ทรภ.1
นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี 0909535645 รายงาน