ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์

วันนี้ (8 ตุลาคม 2562) ณ ห้องพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์”

ทำความสะอาดถนน (ถนนเฉลิมพระเกียรติ) และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดเชียงราย ได้กำหนดจัดกิจกรรม ขึ้นในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 10:00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ศาลากลางหลังแรก) ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โดยภารกิจเป็นการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดเส้นทางถนนสิงหไคล ซึ่งเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ ของจังหวัดเชียงราย โดยเริ่มตั้งแต่บริเวณห้าแยกพ่อขุน จนถึงโรงพยาบาลโอเวอร์บุ๊ค ระยะทางประมาณ 1,300 เมตร โดยจะมีการทำความสะอาดและกวาดล้างทำความสะอาดถนน พร้อมทั้งการจัดระเบียบสายไฟ สายโทรศัพท์ การตัดกิ่งไม้ริมถนนตามแนวสายไฟ อีกทั้ง ได้จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาภายในหน่วยงาน ทั้งไปรษณีย์ และการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่อง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงริเริ่มพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศไทย ซึ่งนับเป็นรากฐานสำคัญให้กับประเทศไทยมาตราบถึงทุกวันนี้

จึงขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสาพระราชทาน กำลังพลจิตอาสา นักท่องเที่ยว และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งจะเริ่มประกอบพิธีเปิดในเวลา 10.00 น. ของวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ที่สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย หลังแรก ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
🍇🍍🍓🌮🍫🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
18/10/62