โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์วิทยบริการ ดารารัศมี อาคารเอนกประสงค์ซึ่งมีเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัย

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์วิทยบริการ ดารารัศมี

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์วิทยบริการ ดารารัศมี อาคารเอนกประสงค์ซึ่งมีเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัย

วันนี้ (19 ส.ค. 62) ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกโกศล ประทุมชาติ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ และพระพรหมมงคล วิ. ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ในการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ ดารารัศมี โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร อาจารย์ ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

สืบเนื่องจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้มีแผนก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ คือ อาคารศูนย์วิทยบริการ ดารารัศมี โดยใช้ชื่ออาคารตามพระนามในพระราชชายาเจ้าดารารัศมี พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้ประทานที่ดินสร้างโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยอาคารหลังนี้เป็นอาคารลำดับที่ 12 ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นอาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้นแบบพิเศษ ประกอบไปด้วยห้องเรียน และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน คาดว่าจะสร้างเสร็จและพร้อมใช้งานในปี 2564

*************
ศราวุธ เจิมจันทร์/พยุงศักดิ์ เทพแก้ว ..ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
19 สิงหาคม 2562

หมายเหตุ : ดาวน์โหลดภาพวีดิโอได้ที่ลิงค์
https://drive.google.com/open?id=1Z3Fb_GEkdG8FbzNR7-KG1I0SHPt7hN9O