จ.ราชบุรี/กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง

จ.ราชบุรี/กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง
เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 62 ที่ห้องประชุมแควอ้อม ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุม การจัดกิจกรรมจิตอาสาปลุกต้นไม้ตามโครงการวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์นักบิน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “AIR FORCE RUN 2019 RUNWAY RUN” เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งจังหวัดราชบุรีร่วมกับกองทัพอากาศ กำหนดจัดขึ้น วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี บริเวณบ้านหนองปากทาง ม.6 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อจ.ราชบุรี โดยนำต้นไม้มงคล อาทิ ต้นกัลปพฤกษ์ ต้นราชพฤกษ์ ต้นตะแบก ต้นอินทนิล เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะมีจิตอาสาเข้าร่วมในกิจกรรมกว่า 1,000 คนสำหรับโครงการวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์นักบิน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “AIR FORCE RUN 2019 RUNWAY RUN” กองทัพอากาศกำหนดจัดขึ้น ช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 พร้อมทั้งได้ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และร่วมปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดี

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน