ผบ.มทบ.32 ลำปางเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยธรรมชาติ น้ำท่วม ดินถล่ม ในช่วงฤดูฝนนี้ โดยทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ผบ.มทบ.32 ลำปางเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยธรรมชาติ น้ำท่วม ดินถล่ม ในช่วงฤดูฝนนี้ โดยทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

เมื่อวันพุธที่ 19 มิ.ย. 62 ที่ณ บริเวณลานพื้นแข็ง ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.32 อ.เมือง จ.ลำปาง พล.ต.สุรคล ท้วมเสม ผบ.มทบ.32 เป็นประธาน พิธีตรวจความพร้อมเพื่อเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมีการบูรณาการ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น ฝ่ายปกคอรง มหาไทย องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่ ตลอดจนทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน