สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2

สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2

(18 มิ.ย. 62) นางบัญฑิตา สุขสถิตย์ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 ภายใต้โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ประจําปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการทําผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 18 ชั่วโมง ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด จัดขึ้นที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาของอําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

สำหรับการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ในการพัฒนาอาชีพของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 นอกจากจะจัดให้มีการพัฒนาฝีมือแรงงานในลักษณะต่างๆ ซึ่งจะทําให้ผู้รับการฝึกฝีมือดี มีเจตคติ มีนิสัย มีความสามารถและเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพหาเลี้ยงคอบครับมีรายได้ส่วนหนึ่งได้ และสามารถประกอบอาชีพได้ดีขึ้นตามที่ได้ฝึกฝนมารวม 3 วัน โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้ประกอบอาชีพของผู้เข้าร่วมโครงการสานตะกร้าจากวัสดุพลาสติกหลากหลายสี เพื่อดูสวยงามในการออกวางจําหน่ายทั่วไป เป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค จ.ตราด โทร 086-1399631