ร้อยเอ็ด/… ทหาร กองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชน.

ร้อยเอ็ด/…
ทหาร กองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชน.

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2563 กองพันทหารสื่อสารที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 จัดกิจกรรมช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 ตามแนวทางของกองทัพบก เป็น 3 ชุด ได้แก่
-1.Army Delivery โดยจัดเจ้าหน้าที่จำนวน 10 นายพร้อมด้วยจักรยานยนต์คู่ใจ นำส่งข้าวกล่องเมนูเด็ดพร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ส่งมอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนบ้านติ้ว ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม จำนวนกว่า 60 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้น ไม่ต้องออกมารับ แต่หน่วยจัดส่งถึงที่ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการหยุดเชื้อ เพื่อชาติ
-2.Army Barber Delivery โดยจัดช่างตัดผมฝีมือดีมืออาชีพของหน่วยจำนวน 2 นาย เปิดร้านตัดผมบริการฟรีในพื้นที่ศาลาประชาคมบ้านติ้ว ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ไม่ต้องเสี่ยงออกมาร้านตัดผม นั่งลมโชยตัดที่บ้านก็ได้ สบายใจไปอีกแบบ โดยมีประชาชนให้ความสนใจมาใช้บริการ

-3.Army Electrician Repairment โดยจัดช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ามือชีพที่มีความชำนาญ ออกให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆของชาวบ้านที่ชำรุด เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยได้รับความสนใจจากชาวบ้านนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดออกมารับบริการ เช่นพัดลม , กาน้ำร้อน , วิทยุทรานซิสเตอร์
กิจกรรมของหน่วยในวันนี้ภารกิจเป็นการแจก1.สิ่งของอุปโภคบริโภค 2. การตัดผม 3.การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นด้านการเข้าถึงบ้านเรือนของประชาชน ให้ประชาชนได้รู้สึกอุ่นใจ และปลอดภัย ไม่ต้องออกจากบ้านไปเสี่ยงการติดเชื้อ และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน เพราะทุกโครงการของกองพันทหารสื่อสารที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 จัดทำขึ้น ฟรี!! ไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายทั้งนี้ เพราะกองทัพบก เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส..

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน.