มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง จ.ราชบุรีผลิตหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์แจกนักศึกษา หลังขาดตลาด

จ.ราชบุรี/มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง จ.ราชบุรีผลิตหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์แจกนักศึกษา หลังขาดตลาด

เมื่อวันที่ 18 มี.ค.63 คณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยสาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี ได้ให้นักศึกษาใช้เวลาว่างช่วงพักเที่ยง และหลังเลิกเรียนตัดเย็บผลิตหน้ากากอนามัย และผลิตเจลล้างมือ ป้องกันเชื้อโควิด –19 หลังพบว่าตามท้องตลาดทั่วไปขณะนี้ทั้งหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือขาดตลาด แม้ว่าทางภาครัฐจะมีมาตรการ จำหน่ายหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในราคาถูก แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของประชาชน อีกทั้งช่วงนี้จากการเดินสำรวจตามร้านขายยาในเขต อ.เมืองราชบุรี พบว่า แอลกอฮอล์ ก็ยังขาดตลาดตามไปด้วย

หลังมีประชาชนแห่ซื้อไปทำเจลล้างมือกันเป็นจำนวนมากนางณิภารัตน์ บุญกุล อาจารย์คณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย สาขาสาธารณสุขศาสตร์ เปิดเผยว่า การผลิตหน้ากากอนามัยจะใช้วัตถุดิบที่เป็นตัวกันเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์หรือผ้าใยสังเคราะห์ ที่มีคุณสมบัติช่วยดูดซึมความชื้น 0.4 – 0.6 เปอร์เซ็นต์ เวลาหายใจจะช่วยกันความชื้นได้ ส่วนผ้าอีกผืนเป็นผ้าสาลูในการกรองเชื้อโรค หลังจากผลิตแล้วจะนำไปอบฆ่าเชื้อโรค โดยผ้าโพลีเอสเตอร์จะมีคุณสมบัติทนต่อความร้อนได้ 230-280 องศาเซลเซียส ซึ่งจะนำหน้ากากอนามัยชุดละ 10 ชิ้นห่อด้วยผ้าโพลีเอสเตอร์นำไปอบฆ่าเชื้อประมาณ 120 องศาเซลเซียส ประมาณ 30 นาที พอครบเวลาที่กำหนดก็ให้นักศึกษาใช้อุปกรณ์หยิบหน้ากากอนามัยบรรจุใส่ถุงพลาสติกเป็นที่เรียบร้อยของการผลิตที่มีความปลอดภัย ซึ่งจะสามารถผลิตได้วันละ 200 ชิ้น เป็นแนวนโยบายของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่อยากป้องกันเจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกคน มีเป้าหมายการผลิตประมาณ 1,200 ชิ้น สำหรับให้กับมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ยังมีการผลิตเจลล้างมือเป็นฝีมือการทำของอาจารย์ ดร.รินรำไพ พุทธิพันธ์ อาจารย์ภณิชา จงสุภางค์กุล และนางเอกรวี ครุฑางคะ นางสาวศิรินทิพย์ ห่วงทอง นางสาวศศิมา ว่องไว จะช่วยกันทำช่วงหลังเลิกเรียน และช่วงหลังเลิกงานโดยหลังจากที่ได้มีการผลิตแล้ว จะแจกจ่ายให้แก่ผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัย สถานศึกษาและแจกแก่ประชาชนรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจ.ราชบุรีคนละ 1 ชิ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่หาซื้อหน้ากากอนามัยตามร้านค้าในท้องตลาดไม่ได้อีกด้วย

สุพจน์ วรสหวัฒน์ จ.ราชบรี/รายงาน